Zašto izabrati nas?

Savršeno razumemo Vašu viziju

Stvaramo atraktivne arhitektonske celine usklađene sa okruženjem

Projektujemo objekte i prostore koji su svojim karakteristikama i atmosferom potpuno prilagođeni svojoj prirodi i nameni

Daje oblik Vašoj viziji i arhitektonski integritet Vašoj investiciji

Dobrodošli u naš biro

Arhitektonski biro specijalizovan za izradu projekata stambenih, poslovnih i privrednih objekata, adaptacija, rekonstrukcija i dogradnju objekata, dizajn enterijera, parcelacije i preparcelacije zemljišta, izrade elaborate o energetskoj efikasnosti zgrada.

Projektni biro Vučić Architekten razume arhitekturu kao lični servis koji pokušava u tesnoj saradnji sa klijentom da pronađu optimalno rešenje forme, funkcionalnosti i efikasnosti. Većina arhitektonskih projekata su jedinstveni i stoga predstavljaju posebne izazove.

Naše usluge
  1. Projektovanje stambenih, privrednih, poslovnih objekata
  2. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
  3. Parcelacija i preparcelacija zemljišta
  4. Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti zgrada
  5. dizajn enterijera
  6. adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja objekta

Naši najnoviji projekti

Pogledajte stranicu reference i videćete sve naše projekte na kojima smo radili.

Dizajn Creative Web

Sva prava zadržana. 2019. VucicArhitekten.rs